KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC BỘ PHẬN "MỘT CỬA"
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND xã Ngày 13/03/2023
15/03/2023 08:59:55

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND xã

Ngày 13/03/2023

-------------

Tên hồ sơ ( TTHC)

Địa chỉ

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

I

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

 

1

Nguyễn Xuân Dũng

Cổ Pháp

2

Nguyễn Văn Thắng

Cổ Pháp

3

Thị Thanh

An Điền Kim

4

Nguyễn Văn Nam

An Điền Xuân

5

Nguyễn Trung Chỉnh

An Điền Xuân

6

Trần Thị Hoa

An Điền Kim

7

Nguyễn Đình Sự

Cổ Pháp

8

Nguyễn Hoàng Hải

An Điền Xuân

9

Trương Thị Thu

Cổ Pháp

10

Nguyễn Thị Luần

Cổ Pháp

11

Vũ Thị Hoa

Chi Đoan

12

Nguyễn Thị Duyên

An Điền Xuân

13

Nguyễn Thị Thùy Dương

An Điền Xuân

14

Đặng Hữu Hải

Chi Đoan

II

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ/ĐIỂM CHỈ

 

1

Nguyễn Thị Ngoan

Cổ pháp

2

Nguyễn Văn Thắng

Cổ Pháp

3

Thị Thanh

An Điền Kim

4

Trần Thị Hoa

An Điền Kim

5

Đặng Đức Tuệ

Chi Đoan

6

Nguyễn Thị Luần

Cổ Pháp

7

Nguyễn Thị Duyên

An Điền Xuân

8

Lý Trung Trung

Chi Đoan

III

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

 

1

Trần Văn Cảnh (Trần Thị Thú)

Cổ Pháp

IV

ĐĂNG KÝ KHAI SINH

 

1

Nguyễn Đình Sự

Cổ Pháp

2

Nguyễn Thị Thùy Dương

An Điền Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2618
Trước & đúng hạn: 2618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 01:53:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Đức Việt- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0888378559


Đang truy cập: 5
Hôm nay: 4
Tất cả: 50,868