Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 10 năm 2022
04/10/2022 04:46:23

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 10 năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018. Ủy ban nhân dân xã thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 10 năm 2022 như sau:

1. Lịch định kỳ hàng tháng cụ thể như sau:

Stt

Thứ,

Ngày, tháng tiếp

Người tiếp dân

Chức vụ

Ghi chú

1

Thứ Ba

Ngày 04/10/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Đặng Thị Huyền

Tư pháp - Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính-XD-NN-TT&MT

2

Thứ Ba

Ngày 11/10/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Đặng Thị Huyền

Tư pháp - Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

Nguyễn Thị Hương

Địa chính-XD-NN-TT&MT

3

Thứ Ba

Ngày 18/10/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Đặng Thị Huyền

Tư pháp - Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

Đỗ Thị Hiệp

Lao động TB&XH

4

Thứ Ba

Ngày 25/10/2022

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã

 

Đặng Thị Huyền

Tư pháp - Hộ tịch

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê

2. Thời gian: - Buối sáng: Từ 7 giờ 00 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30, kết thúc lúc 17 giờ 00 phút.

(Trường hợp vì lý do khách quan, thay đổi thời gian và ngày tiếp UBND xã sẽ thông báo)

3. Địa điểm: Tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa .

Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa thông báo Lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND xã tháng 10 năm 2022 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân nắm được./.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã; (đưa tin)

- CB, CC được phân công; (để thực hiện)

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Đức Việt

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2618
Trước & đúng hạn: 2618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 01:11:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Đức Việt- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0888378559


Đang truy cập: 5
Hôm nay: 4
Tất cả: 50,868