LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)
17/02/2023 08:27:34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)

--------

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

Ghi chú

Thứ hai

(Ngày 23/01)

Sáng

- Nghỉ tết Nguyên đán (cả ngày)

- Trực cơ quan

- Đ/c Hoàng Đức Việt - CT.UBND xã và cán bộ, công chức được phâ n công

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

 

Chiều

     

Thứ ba

(Ngày 24/01)

Sáng

- Nghỉ tết Nguyên đán (cả ngày)

- Trực cơ quan

- Đ/c Trần Thị Huyền -PCT.UBND xã và cán bộ, công chức được phân công

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

Chiều

     

Thứ tư

(Ngày 25/02)

Sáng

- Nghỉ tết Nguyên đán (cả ngày)

- Trực cơ quan

- Đ/c Hoàng Đức Việt - CT.UBND xã và cán bộ, công chức được phâ n công

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

Chiều

       

Thứ năm

(Ngày 26/01)

Sáng

- Nghỉ tết Nguyên đán (cả ngày)

- Trực cơ quan

- Đ/c Trần Thị Huyền -PCT.UBND xã và cán bộ, công chức được phân công

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

 

Chiều

       

Thứ sáu

(Ngày 27/01)

Sáng

- Thường trực tiếp dân (cả ngày)

- Đ/c Hoàng Đức Việt - CT.UBND xã

- Bộ phận 1 cửa.

 

- 8 giờ 00: Họp đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán

- Đ/c Hoàng Đức Việt - CT.UBND xã

- Phòng họp Gác 2 – UBND xã

Chiều

       

Thứ Bảy

(Ngày 28/01)

Sáng

       

Chiều

       

Chủ nhật

(Ngày 29/01)

Sáng

 

   

Chiều

       

--------

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

Ghi chú

Thứ hai

(Ngày 23/01)

Sáng

- Nghỉ tết Nguyên đán (cả ngày)

- Trực cơ quan

- Đ/c Hoàng Đức Việt - CT.UBND xã và cán bộ, công chức được phâ n công

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

 

Chiều

     

Thứ ba

(Ngày 24/01)

Sáng

- Nghỉ tết Nguyên đán (cả ngày)

- Trực cơ quan

- Đ/c Trần Thị Huyền -PCT.UBND xã và cán bộ, công chức được phân công

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

Chiều

     

Thứ tư

(Ngày 25/02)

Sáng

- Nghỉ tết Nguyên đán (cả ngày)

- Trực cơ quan

- Đ/c Hoàng Đức Việt - CT.UBND xã và cán bộ, công chức được phâ n công

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

Chiều

       

Thứ năm

(Ngày 26/01)

Sáng

- Nghỉ tết Nguyên đán (cả ngày)

- Trực cơ quan

- Đ/c Trần Thị Huyền -PCT.UBND xã và cán bộ, công chức được phân công

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã

 

Chiều

       

Thứ sáu

(Ngày 27/01)

Sáng

- Thường trực tiếp dân (cả ngày)

- Đ/c Hoàng Đức Việt - CT.UBND xã

- Bộ phận 1 cửa.

 

- 8 giờ 00: Họp đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán

- Đ/c Hoàng Đức Việt - CT.UBND xã

- Phòng họp Gác 2 – UBND xã

Chiều

       

Thứ Bảy

(Ngày 28/01)

Sáng

       

Chiều

       

Chủ nhật

(Ngày 29/01)

Sáng

 

   

Chiều

       
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2618
Trước & đúng hạn: 2618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 23:49:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Đức Việt- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0888378559


Đang truy cập: 2
Hôm nay: 14
Tất cả: 50,864