THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Lịch trực Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
18/01/2023 01:48:35

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CỘNG HÒA

 
  

Số: 04 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Cộng Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch trực Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

Thực hiện Công văn số 23/UBND-VP ngày 11/01/2023 của UBND huyện Nam Sách về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; UBND xã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán và lịch trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau:

1. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Cán bộ, công chức nghỉ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

2. Lịch trực Tết Nguyên đán.

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thời gian trực

1

Trần Thị Huyền

Phó CT.UBND xã - Trưởng ca

0986.547.069

Thứ Sáu,

ngày 20/01/2023 (29 tháng Chạp )

2

Nguyễn Huy Thắng

Ủy viên UB, Trưởng công an - Phó ca

0973.920.445

3

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính - Thành viên

0369.229.009

4

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cán bộ kiêm Tư pháp - Hộ tịch – Thành viên

0396.070.226

5

Nguyễn Thị Phượng

Tài chính - Kế toán - Thành viên

0888.754.669

6

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê - Thành viên

0982.107.942

7

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ca

0888.378.559

Thứ Bảy

ngày 21/01/2023 (30 tháng Chạp)

8

Đoàn Đức Huân

Ủy viên UB, CHT Quân sự xã - Phó ca

0354.585.552

9

Đặng Thị Huyền

Cán bộ kiêm Địa chính - Thành viên

0962.293.839

10

Nguyễn Đức Tần

Văn hóa - Xã hội - Thành viên

0966.196.788

11

Phạm Bá Hùng

Cán bộ kiêm VP - Đảng ủy - Thành viên

0978.709.235

12

Đỗ Thị Hiệp

Văn hóa - Xã hội

0988.843.899

14

Trần Thị Huyền

Phó CT.UBND xã - Trưởng ca

0986.547.069

Chủ nhật

ngày 22/01/2023

(Mùng 1 Tết)

15

Nguyễn Huy Thắng

Ủy viên UB, Trưởng công an - Phó ca

0973.920.445

16

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính - Thành viên

0369.229.009

17

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cán bộ kiêm Tư pháp - Hộ tịch – Thành viên

0396.070.226

18

Nguyễn Thị Phượng

Tài chính - Kế toán - Thành viên

0888.754.669

19

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê - Thành viên

0982.107.942

20

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ca

0888.378.559

Thứ Hai ngày 23/01/2023

(Mùng 2 Tết)

21

Đoàn Đức Huân

Ủy viên UB, CHT Quân sự xã - Phó ca

0354.585.552

22

Đặng Thị Huyền

Cán bộ kiêm Địa chính - Thành viên

0962.293.839

23

Nguyễn Đức Tần

Văn hóa - Xã hội - Thành viên

0966.196.788

24

Phạm Bá Hùng

Cán bộ kiêm VP - Đảng ủy - Thành viên

0978.709.235

25

Đỗ Thị Hiệp

Văn hóa - Xã hội

0988.843.899

26

Trần Thị Huyền

Phó CT.UBND xã - Trưởng ca

0986.547.069

Thứ Ba ngày 24/01/2023

(Mùng 3 Tết)

27

Nguyễn Huy Thắng

Ủy viên UB, Trưởng công an - Phó ca

0973.920.445

28

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính - Thành viên

0369.229.009

29

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cán bộ kiêm Tư pháp - Hộ tịch – Thành viên

0396.070.226

30

Nguyễn Thị Phượng

Tài chính - Kế toán - Thành viên

0888.754.669

31

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê - Thành viên

0982.107.942

32

Hoàng Đức Việt

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ca

0888.378.559

Thứ Tư

ngày 25/01/2023

(Mùng 4 Tết)

33

Đoàn Đức Huân

Ủy viên UB, CHT Quân sự xã - Phó ca

0354.585.552

34

Đặng Thị Huyền

Cán bộ kiêm Địa chính - Thành viên

0962.293.839

35

Nguyễn Đức Tần

Văn hóa - Xã hội - Thành viên

0966.196.788

36

Phạm Bá Hùng

Cán bộ kiêm VP - Đảng ủy - Thành viên

0978.709.235

37

Đỗ Thị Hiệp

Văn hóa - Xã hội

0988.843.899

38

Trần Thị Huyền

Phó CT.UBND xã - Trưởng ca

0986.547.069

Thứ Năm

ngày 26/01/2023

(Mùng 5 Tết)

39

Nguyễn Huy Thắng

Ủy viên UB, Trưởng công an - Phó ca

0973.920.445

40

Đỗ Quang Tuấn

Địa chính - Thành viên

0369.229.009

41

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cán bộ kiêm Tư pháp - Hộ tịch – Thành viên

0396.070.226

42

Nguyễn Thị Phượng

Tài chính - Kế toán - Thành viên

0888.754.669

43

Tạ Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê - Thành viên

0982.107.942

- Một ca trực là 24/24 giờ, đổi ca trực lúc 08h sáng ngày hôm sau.

- Đồng chí Trưởng ca và Phó ca trực chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo và giải quyết mọi việc trong ngày; Trưởng ca trực phải báo cáo bằng điện thoại tình hình trong ngày về UBND huyện qua số điện thoại: 0886.213.838, thời gian báo cáo từ 15h00’ đến 16h00’. Đối với những công việc đột xuất, khẩn cấp cần báo cáo ngay với đồng chí Lãnh đạo UBND huyện trực trong ngày.

- Trưởng ca, Phó ca, Trưởng và Phó Công an xã, Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phó Quân sự xã huy động toàn bộ lực lượng Công an, DQCĐ, cán bộ thôn và lực lượng phối hợp tham gia giải quyết, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ghi chép đầy đủ vào sổ trực, tổng hợp báo cáo tình hình trong ngày với Chủ tịch UBND xã (theo số điện thoại: 0888.378.559)

- Bộ phận Văn phòng tổng hợp tình hình trước, trong và sau tết, báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 10h00’ ngày 25/01/2023 (tức ngày mồng 4 tháng Giêng năm Quý Mão) bằng văn bản và qua Gmail: vpubns@gmail.com

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa thông báo để các đồng chí nắm được, chủ động thời gian trực đầy đủ, đúng giờ./.

N¬i nhËn:

- Như thành phần;

- L­u: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Đức Việt


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2618
Trước & đúng hạn: 2618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 00:25:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Đức Việt- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0888378559


Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 50,865