TỔNG QUAN
TỔNG QUAN XÃ CỘNG HÒA
20/10/2022 12:00:00

I.          TÌNH HÌNH CHUNG

- Vị trí địa lý: Xã Cộng Hòa nằm ở phía Đông Bắc huyện Nam Sách; Phía Bắc: Giáp sông Kinh Thầy; Phía Nam: Giáp phường Ái Quốc và sông Lai Vu; Phía Đông: Giáp xã Thăng Long, huyện Kinh Môn; Phía Tây: Giáp xã An Bình và xã Phú Điền.

- Lịch sử hình thành: Trước cách mạng tháng 8/1945, xã Cộng Hòa chưa thành lập 4 làng An Điền, Chi Điền, Đoan Thượng và Cổ Pháp thuộc Tổng An Phú, phủ Nam Sách. Sau cách mạng tháng 8/1945 chính quyền cách mạng lâm thời nước Việt Nam có chủ chương bỏ đơn vị hành chính cấp tổng, thành lập các xã thuộc huyện. Ba làng An Điền, Chi Điền và Đoan Thượng hợp nhất thành xã An Phú. Riêng làng Cổ Pháp thành xã Cổ Pháp. Xã Cổ Pháp và xã An Phú huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương. Ngày 5/1/1951 Thủ tướng chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có Nghị định sát nhập 2 xã An Phú và Cổ Pháp thành một lấy tên là xã Cộng Hòa.

- Quy mô dân số : Xã có 05 thôn với tổng 3.420 hộ dân, dân số khoảng 11.785 người, tỷ lệ gia tăng dân số bình quân là 1,2%/năm, trong đó: Số người trên 70 tuổi khoảng 763 người; Số trẻ em dưới 10 tuổi khoảng 1.810 cháu; Số phụ nữ có thai khoảng 171 người; Số phụ nữ nuôi con nhỏ khoảng 877 người; Số người khuyết tật khoảng 227 người; Số người trong độ tuổi lao động khoảng 6.300 người.

- Tình hình kinh tế- xã hội : Tổng giá trị sản xuất ước đạt 216,79 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp, TTCN, xây dựng - Dịch vụ: 28,05% - 41,57% - 30,38%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 60,81 tỷ đồng, Công nghiệp - TTCN và Xây dựng ước đạt 90,12 tỷ đồng, Dịch vụ ước đạt 65,86 tỷ đồng.

- Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn :

+ Tổng diện tích đất nông nghiệp: 697,21 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp: 611,48 ha, diện tích cấy lúa là 340,42 ha, năng suất bình quân đạt khoảng 60,0 tạ/ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 85,51 ha, ngoài ra còn nhiều diện tích trồng cây ăn quả, hoa màu khác.

 

- Quy mô dân số : Xã có 05 thôn với tổng 3.420 hộ dân, dân số khoảng 11.785 người, tỷ lệ gia tăng dân số bình quân là 1,2%/năm, trong đó: Số người trên 70 tuổi khoảng 763 người; Số trẻ em dưới 10 tuổi khoảng 1.810 cháu; Số phụ nữ có thai khoảng 171 người; Số phụ nữ nuôi con nhỏ khoảng 877 người; Số người khuyết tật khoảng 227 người; Số người trong độ tuổi lao động khoảng 6.300 người. 

 

- Tình hình kinh tế- xã hội : Tổng giá trị sản xuất ước đạt 216,79 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp, TTCN, xây dựng - Dịch vụ: 28,05% - 41,57% - 30,38%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 60,81 tỷ đồng, Công nghiệp - TTCN và Xây dựng ước đạt 90,12 tỷ đồng, Dịch vụ ước đạt 65,86 tỷ đồng.

- Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn :

      + Tổng diện tích đất nông nghiệp: 697,21 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp: 611,48 ha, diện tích cấy lúa là 340,42 ha, năng suất bình quân đạt khoảng 60,0 tạ/ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 85,51 ha, ngoài ra còn nhiều diện tích trồng cây ăn quả, hoa màu khác.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2618
Trước & đúng hạn: 2618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 01:18:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Đức Việt- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0888378559


Đang truy cập: 5
Hôm nay: 4
Tất cả: 50,868