Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
38/CV-UBND 28/04/2023 về việc phòng chóng dịch bệnh Covid19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
35/CV-UBND 20/04/2023 về việc tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
96/QĐ-UBND 20/04/2023 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
266/UBND-TNMT 27/03/2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyền UBND-TNMT Tải file Tải về
606/STNMT-CCBVMT 21/03/2023 Triển khai quy định về quản lý chất thảo rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương TNMT Tải file Tải về
578/QĐ-UBND 20/03/2023 Về việc phê duyệt nhiệm vu quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thôn Cổ Pháp xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách UBND huyện Tải file Tải về
577/QĐ-UBND 20/03/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thôn An Điền xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách UBND huyện Tải file Tải về
11/QĐ-UBND 14/02/2023 Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
100/TB-UBND 31/08/2022 Thông báo lịch trực nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 của UBND xã Cộng Hòa UBND Tải file Tải về
43/TB-UBND 22/08/2022 Thông báo công khai (Niêm yết trích đo địa chính) UBND Tải file Tải về
617/UBND-TNMT 06/07/2022 về việc quản lý ao hồ đầm không được san lấp UBND Tải file Tải về
117/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý, Khắc phục vi phạm đất đai trên địa bàn xã Cộng Hòa UBND Tải file Tải về
28/KH-UBND 20/06/2022 Kế hoạch tổ chức xử lý, khắc phục vi phạm đất đai trên địa bàn xã Cộng Hòa (thời điểm từ 10/2021 đến nay) UBND Tải file Tải về
75/TB-UBND 20/06/2022 Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xử lý, khắc phục vi phạm đất đai trên địa bàn xã Cộng Hòa UBND Tải file Tải về
20/KH-UBND 16/04/2022 Kế hoạch tuyên truyền phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Cộng Hòa UBND Tải file Tải về
17/KH_UBND 01/04/2022 Kế hoạch thực hiện việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Cộng Hòa UBND Tải file Tải về
55/QĐ-UBND 08/03/2022 Cộng Hòa thành lập các tổ chăm sốc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng trên địa bàn xã UBND Tải file Tải về
51/KH-UBND 28/12/2021 kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Cộng Hòa Tải file Tải về
32/CV-UBND 24/08/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
31/CV-UBND 13/08/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương UBND Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2618
Trước & đúng hạn: 2618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 00:24:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Đức Việt- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0888378559


Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 50,865